Hyppää sisältöön

Kunnande relaterat till handtillverkat glas upptaget på Unescos lista för immateriellt kulturarv

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.12.2023 14.54
Pressmeddelande
Glasblåsning
Foto: Ella Tommila / Finlands glasmuseum

Den mellanstatliga kommittén för tryggande av det immateriella kulturarvet har utsett kunskapen, färdigheterna och tekniken i anslutning till handtillverkat glas till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. I Finland svarar undervisnings- och kulturministeriet för ärenden som gäller det immateriella kulturarvet och Museiverket för verkställandet av konventionen. Museiverket samordnar också ansökningsprocesserna.

Den gemensamma ansökan från Finland och fem andra länder till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv godkändes vid den mellanstatliga kommitténs sammanträde i Botswana den 6 december 2023. I den multinationella ansökan som leddes av Frankrike deltog förutom Finland också Tyskland, Spanien, Tjeckien och Ungern. I Finland fick ansökan stöd av 17 aktörer inom glasbranschen. Ansökan samordnades av Finlands glasmuseum i samarbete med Museiverket. 

- Det gläder mig att Unesco erkänner både en värdefull tradition och yrkeskåren som helhet. Den finska glasdesignen är redan välkänd, och Unescos erkännande bidrar till den redan höga uppskattningen av traditionella konsthantverkare och finskt glas i världen, säger forsknings- och kulturminister Sari Multala.

Syftet med den sameuropeiska nomineringen var att trygga livskraften hos det sällsynta yrket och att ytterligare stärka det internationella samarbetet. Ett ytterligare mål var att öka konsumenternas uppskattning av handtillverkat glas. Att arbeta med glas är ett hantverk och ett levande immateriellt kulturarv, men de glasföremål som tillverkas representerar också ett materiellt arv och design.

Unescos konvention om det immateriella kulturarvet firar redan 20 år

I år firas temaåret för levande kulturarv, då Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet fyller 20 år. Finland har varit medlem i konventionen i tio år.

Till listan över immateriellt kulturarv har Finland tidigare utsett bastutraditionen, fiolspelstradionen från Kaustby och den nordiska klinkbåtstraditionen. I Finland svarar Museiverket för verkställandet av konventionen. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för genomförandet och uppföljningen av konventionen för Unesco.

Det immateriella kulturarvet förtecknas som en del av konventionen både på nationell och på internationell nivå. Unesco upprätthåller två listor över det immateriella kulturarvet och ett register över god praxis. Före det pågående sammanträdet i Unescos mellanstatliga kommitté omfattade listorna sammanlagt 676 element från 140 länder. I år behandlas sammanlagt 55 ansökningar.

Mer information: