Hyppää sisältöön

Kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategialuonnos lausunnoille

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2022 15.40
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä 2022 kansallisen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian valmistelun työryhmätyönä hallituksen kestävyystiekartan tavoitteiden mukaisesti. Nyt valmistunut strategialuonnos on tulos ministeriön, korkeakoulujen johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden sekä sidosryhmien edustajien yhteistyöstä. Ministeriö pyytää lausuntoja strategialuonnoksesta viimeistään 4.11.2022 mennessä.

Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian tavoitteena on antaa autonomisille korkeakouluille yhteistä suuntaa sekä tukea korkeakouluja niiden jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämisessä, sidosryhmätyössä sekä laaja-alaisessa markkinointi- ja viestintätyössä.

Visiona on korkeakoulujen jatkuva oppiminen, jonka perustana on TKI-toiminta ja -osaaminen. Jatkuva oppiminen tukee sekä yksilön että yhteisöjen uudistumista, yhteistä hyvää yhteistyötä tavoitellen ja myös aktiivisesti kysyntää rakentaen.

Strategian keskiössä on 3+1 tavoitealuetta, joiden avulla vision on mahdollista toteutua. Tavoitealueet ovat:
1. Selkeä asiantuntijana kehittymisen ja pätevöitymisen polku
2. Korkeakoulutuksen avoimuus lisää saavutettavuutta
3. TKI-ratkaisuja oppivien työyhteisöjen uudistumiseen
+1: Digitaalinen palveluympäristö kohtaamispaikaksi

Strategiset valinnat ja linjaukset on tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä ja niitä on arvioitu ja jatkojalostettu verkkokonsultaatiossa ja teemaseminaarissa yhdessä satojen ihmisten kanssa.

Tiede- ja kulttuuriministeri kannustaa sidosryhmiä tuomaan esiin näkemyksensä strategialuonnoksesta.

– Korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan perustuvalle jatkuvalle oppimiselle on erityinen tarve. Yhteiskunnassa tarvitaan yhä enemmän juuri sitä osaamista, joka korkeakoulutuksessa kehittyy, ja kasvavaan tarpeeseen on vastattava myös laajalla jatkuvalla oppimisella. Kannustankin myös sidosryhmiämme antamaan lausuntonsa strategiassa esitystä yhteisestä suunnasta ja tavoitteista, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää korkeakouluilta erikseen kannanotot luonnokseen vain näille suunnatulla Webropol-kyselyllä. Sidosryhmille luonnos on kommentoitavana lausuntopalvelussa. Ruotsinkielinen luonnos lisätään lausuntopalveluun käännöksen valmistuttua.

Strategian taustalla jatkuvan oppimisen uudistus ja hallituksen kestävyystiekartta

Hallitusohjelman mukaisesti toteutettavan jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat väestön osaamistason nousu, työllisyysasteen paraneminen, osallistumisen tasa-arvon lisääntyminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden paraneminen.

Yhdeksi jatkovalmistelua edellyttäväksi linjaukseksi parlamentaarinen ryhmä on esittänyt korkeakoulujen ja oppilaitosten työikäisille kohdennettavan koulutustarjonnan uudistamisen.

Hallituksen kestävyystiekartassa todetaan tarve selkeyttää ja vahvistaa korkeakoulujen jatkuvaa oppimista. Korkeakoulujen jatkuvaa oppimista tulee joustavoittaa ja monipuolistamaa siten, että se mahdollistaa nykyistä paremmin työn ja opiskelun vuorottelun, työn ohessa opiskelun ja oppimisen työpaikoilla ja yhteiskunnassa laajemmin, myös muutoin kuin tutkintoon tähtäävänä koulutuksena. 

Lisätietoja
opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, p. 0295 330 223
opetusneuvos Petri Haltia, p. 0295 330 096

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Petri Honkonen