Hyppää sisältöön

Investoinnit datanhallintaan ja laskentaan avaavat uusia mahdollisuuksia

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2017 12.52
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa tutkimus- ja innovaatiotoimijoiden kanssa datanhallinnan ja laskennan tutkimusinfrastruktuurien ja palveluiden kehittämisohjelman vuosina 2017−2021. Ohjelmalla päivitetään mm. tutkimusta tukevaa laskentaympäristöä sekä parannetaan tutkimuksen ja koulutuksen palveluita.

- Jatkuvasti kasvava aineistomäärä ja laskennallisten menetelmien soveltaminen luovat uusia mahdollisuuksia yhä useammalla tieteenalalla, mutta edellyttävät myös monipuolisia palveluja infrastruktuurin tueksi, korosti  opetus- ja kulttuuriministeriön tiedeasianneuvos Erja Heikkinen Data ja laskenta 2021 -kehittämisohjelman marraskuussa järjestämässä työpajassa.

Kehittämisohjelman ytimessä ovat investoinnit CSC − Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n laskentaympäristön ajantasaistamiseksi ja kansainvälisen yhteistyön varmistamiseksi.  Hallitus sopi keväällä 2017 hallitusohjelman puolivälitarkastelussa, että alan tutkimusinfrastruktuuri nostetaan kansainväliselle tasolle ja vahvistetaan mm. tekoälyyn liittyvää tutkimusta ja koulutusta.  Datanhallinnan ja laskennan ympäristön kehittämiseen sekä niihin liittyviin palveluihin investoidaan lähivuosina yhteensä noin 35 miljoonaa euroa.

Heikkisen mukaan korkeatasoinen datanhallinnan ja laskennan tutkimusinfrastruktuuri mahdollistaa entistä monipuolisemmin dataintensiivisen tutkimuksen Suomessa sekä tukee kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

- Suomalaiset ovat jo nyt aktiivisesti mukana monissa eurooppalaisissa tutkimusinfrastruktuureissa. Kansainvälisten ympäristöjen ja eurooppalaisen tutkimusrahoituksen hyödyntämiseksi tarvitaan vahvaa kansallista infrastruktuuria ja osaamista.

Kehittämisohjelmassa huomioidaan myös pohjoismainen ja eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuripolitiikan kehitys. Euroopassa meneillään on kaksi uutta aloitetta, jotka liittyvät suoraan kansalliseen kehittämisohjelmaan. Euroopan komissio valmistelee ehdotusta Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun toteuttamisesta sekä suurteholaskennan aloitteesta tämän vuoden loppuun tai ensi vuoden alkuun mennessä.

Työpajassa pohdittiin tarpeita datanhallinnan ja laskennan kehittämiselle

Uudistettava infrastruktuuri ja siihen liittyvät palvelut tarjotaan tutkimusyhteisön käyttöön aiempaa laajemmin, kun myös valtion tutkimuslaitosten tutkijoille avataan pääsy kansalliseen laskenta- ja datanhallintaympäristöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö ostaa CSC:ltä vuosittain 10,5 miljoonalla eurolla kehittämisohjelman toteuttamista tukevia palveluja tutkimusyhteisön käyttöön. Palvelut ovat olleet yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkijoiden käytössä, mutta tutkimuslaitoksilta on peritty niistä maksu. Yhtenäistämällä käyttöperiaatteita halutaan edistää yhteistyötä ja parantaa mahdollisuuksia osaamispohjaiseen kasvuun.

Data ja laskenta 2021 -kehittämisohjelman järjestämässä työpajassa yli 50 tutkijaa ja tutkimushallinnon asiantuntijaa yliopistoista, ammattikorkeakouluista sekä valtion tutkimuslaitoksista työstivät tilannekuvaa datanhallinnan ja laskennan tutkimusinfrastruktuuriin, palveluihin ja osaamiseen kohdistuvista tarpeista. Tutkimuslaitosten datanhallinnan ja laskennan tarpeista on myös tehty erillinen selvitys.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä vastaa kehittämisohjelman eri kokonaisuuksista ja tukee osaamisen kehittymistä. Ohjausryhmä koostuu ministeriöiden, tutkimusorganisaatioiden, tutkimusrahoittajien ja yritysten edustajista.

Kehittämisohjelman rinnalla valmistellaan kansallista tutkimustietovarantoa. CSC toteuttaa ja koordinoi valtakunnallista palvelua, joka kokoaa yhteen julkaisuja, tutkimusaineistoja, tutkimusinfrastruktuureita, tutkijoita, hankkeita ja tutkimusryhmiä koskevia metatietoja.

Lisätietoja kehittämisohjelmasta ja sen toteutuksesta

Aiheesta somessa #DL2021

Lisätietoja

- tiedeasianneuvos Erja Heikkinen (OKM), p. 029 533 0101
- opetusneuvos Petteri Kauppinen (OKM), p. 029 533 0147
- johtava tiedeasiantuntija Anu Nuutinen (Suomen Akatemia), p. 029 533 5085

Korkeakoulutus ja tiede Tiede