Hyppää sisältöön

Avustusta haettavissa nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 9.3.2021 10.30
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettavissa avustusta lasten ja nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden palkkaukseen sekä nuorten kesäyrittäjyyden ja työelämätaitoja tukemiseen.

Erityisavustukset nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen

Ministeriön myöntämää avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien kesätyöntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.

Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus per henkilö. Avustusta hakevalla taholla tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.

Erityisavustukset nuorten kesäyrittäjyystaitojen tukemiseen

Avustus on tarkoitettu nuorten kesäyrittäjyyden tukemiseen, kesätöiden löytämisen vauhdittamiseen ja lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatuksen laajentamiseen kesätoiminnaksi. Avustuksella voidaan tukea toimintaa, jossa aikuinen voi etsiä nuoren kanssa yhdessä töitä, ja vahvistaa täten nuoren työelämätaitoja. 

Avustuksella voidaan myöskin tukea sellaista toimintaa, jossa nuorta kannustetaan ja tuetaan perustamaan yritys, viemään eteenpäin yritysideaa ja lisätään nuoren yrittäjyystaitoja. Lisäksi voidaan tukea sellaista nuorille järjestettävää kesätoimintaa, jossa nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja edistetään. Erityisenä kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Lisätietoja: