Hyppää sisältöön

Valtion vuoden 2023 talousarviossa yksilöityyn käyttötarkoitukseen myönnettävät avustukset valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella toimivien tanssiopistojen tukemiseen

Avustus

Avustukset on tarkoitettu valtion vuoden 2023 talousarviossa yksilöityyn käyttötarkoitukseen:

Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella toimiville tanssiopistoille/koulutuksen järjestäjille, jotka antavat taiteen perusopetusta.

Avustus on tarkoitettu tukemaan tanssin taiteen perusopetuksen jatkuvuutta ja vahvistamaan taiteen perusopetuksen ylläpitäjien vaikeutuneita edellytyksiä järjestää tanssin taiteen perusopetusta.

Avustusta myönnetään koronapandemian seurauksena aiheutuneiden tai aiheutuvien kustannusten kattamiseen ja toiminnan kehittämistarpeisiin. Avustusta on mahdollista käyttää 31.12.2023 saakka. 

Valtionavustukset myönnetään yleisavustuksena ja ne voidaan myöntää sellaiselle tanssin taiteen perusopetuksen ylläpitäjälle (esim. rekisteröity yhteisö tai säätiö), joka ei saa opetustuntikohtaista valtionosuutta kyseisen oppilaitoksen käyttökustannuksiin.  Hakijana voi olla myös taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukainen koulutuksen järjestäjä eli kunta. 

 Hakemukseen tulee liittää muun muassa kuvaus hakijan taiteen perusopetuksen järjestämisestä, perustelut avustuksen myöntämiselle sekä laskelma valtionavustuksen tarpeesta ja kohdentumisesta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös muut samaan tarkoitukseen haetut ja saadut julkiset ja yksityiset avustukset. 

Hakuaika alkaa 10.2.2023 klo 10.00 ja päättyy 16.3.2023 klo 16:15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 300 000 euroa.

Päätökset pyritään tekemään huhtikuun loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001) ja Laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta 

Myönnetyt avustukset

2023

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, puh. 0295 3 30048, [email protected]

Kulttuuriasiainneuvos Laura Norppa, puh. 0295 3 30050, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]. Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset