Hyppää sisältöön

Akatemialaki lausuntokierrokselle

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2017 8.36
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esityksen Akatemialain muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetuksen Suomen Akatemiasta. Ehdotuksen taustalla on Suomen Akatemian tekemä aloite toimikuntarakenteensa uudistamiseksi. Muutosehdotusten tavoitteena on Akatemian strategian mukaisesti tutkimuksen korkean laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen vahvistaminen.

Muutoksia esitetään Suomen Akatemian hallinnollista asemaa, tehtäviä sekä tieteellisiä toimikuntia koskeviin pykäliin. Keskeisenä ehdotuksena on siirtyminen nykyisestä neljästä tieteellisestä toimikunnasta kolmeen. Ehdotuksen mukaiset kolme toimikuntaa olisivat

  • biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
  • kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
  • luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta.

Tieteellisiä toimikuntien tehtäviä esitetään muutettavaksi siten, että Akatemian toimielinten välinen yhteistyö vahvistuisi. Toimikuntien tehtävänä olisi tutkimuksen rahoitus sekä rahoituksen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden seuranta yhdessä Akatemian muiden toimielinten kanssa. Muutos tukisi entistä yhtenäisemmän Akatemian muotoutumista samalla säilyttäen toimikuntien päätösvallan erityisesti rahoituksessa ja tutkimuksen edistämisessä.

Muutosehdotukset tukevat lisäksi monitieteisyyttä ja tieteidenvälisyyttä.

Akatemian tehtäviä koskevilla säädösmuutoksilla voitaisiin vaikuttaa siihen, että Suomen Akatemia olisi aiempaakin aktiivisempi yhteiskunnallinen vaikuttaja. Akatemia voisi suunnata nykyistä enemmän voimavaroja yleisempään tieteellisen tutkimuksen edistämiseen. Lisäksi Akatemian tehtävien painopisteenä olisi nykyistä vahvemmin avointen toimintatapojen edistäminen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmässä.

Lausuntoaikaa on 18.12.2017 asti.

Asiakirjat ja lisätietoja

Lisätietoja:

tiedeasiainneuvos, ryhmän päällikkö Erja Heikkinen p. 02953 30101

opetusneuvos Eeva Kaunismaa, p: 02953 30226