Hyppää sisältöön

5 miljoonaa euroa ammattikorkeakoulujen soveltavaan tutkimukseen ja innovaatioihin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2018 16.31
Tiedote

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt ammattikorkeakouluille viiden miljoonan euron valtionavustukset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Avustusta myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Hallitus päätti budjettiriihessä varata myös vuodelle 2019 vastaavaan rahoituksen.

Euromääräisesti suurimmat avustukset myönnettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle (1,0 milj. e) sekä Hämeen ammattikorkeakoululle (0,9 milj. e). Molemmat ammattikorkeakoulut esittivät kehityskohteeksi biotalouden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Päätökset perustuvat ulkopuoliseen paneelin tekemään arviointiin. Ministeriö myönsi rahoituksen seitsemään parhaaksi arvioituun ehdotukseen.

–Ammattikorkeakoulujen tehtäviin kuuluu oman alueen työelämän kehittäminen, soveltava tutkimus sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Hallitus tukee ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa tänä ja ensi vuonna 5 miljoonan euron avustuksilla, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

– Ammattikorkeakoulut tuottavat uutta tietoa, jonka avulla uudistetaan työelämää ja synnytetään tuotteita ja  liikeideoita. Ensimmäinen hakukierros osoitti, että ammattikorkeakoulut tekevät tässä erinomaista työtä, ja voimme avata seuraavan haun jo tänä syksynä, opetusministeri sanoo.

Ammattikorkeakoulut hakivat rahoitusta omille vahvuusalueilleen soveltavassa tutkimuksessa sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

– Hakemukset olivat korkeatasoisia. Ammattikorkeakoulut olivat selvästi sitoutuneet kehittämään tutkimus- ja kehittämistoimintaansa strategioidensa mukaisesti yhdessä ympäröivän yhteiskunnan ja yritysten kanssa, toteaa arviointipaneelin puheenjohtaja Kirsti Vilén työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Rahoituksen tavoitteena on edelleen vahvistaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä tukea strategista suunnittelua ja johtamista.  Strategiapohjainen profiloitumisalue voi olla esimerkiksi alakohtainen tai toimintatavallinen. Erityisesti pyydettiin ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja työnjakoa edistäviä profiloitumisesityksiä.

Hakija Käyttötarkoitus Rahoitus
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy More startups and Growth through Digitalisation and Artificial Intelligence 769 000
Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy Bioeconomy 4.0 - Data-driven knowledge creation and utilization in bio-processes / to strengthen the strategic research profiles HAMK research units 900 000
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Metropolia RDI Profi ­- to profile Metropolia as an internationally recognized actor in applied XR technology and education 620 000
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Bioproduct and Clean Bioeconomy - RDI FlagShip in Xamk 1 000 000
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Co-creation Orchestration (CCO), an evidence based governance model enhancing ecosystems value co-creation, knowledge transfer, business development 472 000
Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy FieldLab -The testbed and capability creation for Industry 4.0 416 000
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy CybeRDI - Cybercrime prevention, awareness raising and capacity building by RDI on modern cyber attacks 823 000
    5 000 000


 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa)

– Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulut rakentavat hankkeessa yhteisen tutkimusalustan, jossa yhdistyvät korkeakoulujen kasvuyrittäjyyden ja digitalisaation sekä tekoälyn profilaatiot. Tutkimusalusta vahvistaa meidän keskinäistä työnjakoamme, synergiahyötyjä sekä molempien korkeakoulujen roolia alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä innovaatioekosysteemeissä. Hankkeen tuloksena meillä on enemmän digitalisaatiota ja tekoälyä hyödyntäviä kasvuyrityksiä ja startup-yrityksiä, toteaa rehtori Tapio Varmola Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Hämeen ammattikorkeakoulu

– Tutkimus tuottaa ratkaisuja Biotalous 4.0 -yhteiskuntaan. Biologia kohtaa teknologian, jolloin luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen saa potkua digitalisaation, data-analyysin ja alustatalouden hyödyntämisestä. Yhtenä tuloksena syntyy myös ‘BIO-Hub’,  jossa kansainväliset ja kotimaiset yhteistyökumppanit HAMKin neljän tutkimusyksikön kanssa etsivät tehokkaita keinoja alan yritysten liiketoiminnan kasvattamiseen, kertoo Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori Pertti Puusaari.

Metropolia ammattikorkeakoulu

– Metropolialle myönnetyn rahoituksen avulla vahvistamme virtuaali- ja lisätyn todellisuuden (VR/AR) -teknologioihin liittyvää osaamista ja käyttöä eri toimialoilla. Profiloidumme virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden kehittäjäksi ja osaajaksi. Tuloksena syntyy teollisuuden tarpeita palveleva ja yhteiskuntaa uudistava Helsinki XR-keskus, joka on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu VR/AR osaamisen kehittäjäyhteisö, kuvaa Metropolian rehtori Riitta Konkola.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

– Vahvistamme biotuotetekniikkaa yhtenä laajan TKI-toimintamme terävimmistä kärjistä. Käytännössä tämä tarkoittaa puukuidun jalostuksen uusia menetelmiä, uusia tuotteita ja entistä puhtaampia valmistusprosesseja. Tällä tavoin säästetään myös vettä, energiaa ja ympäristöä. Sijoitamme avustuksen osaamispääomaan eli tutkijoiden palkkaamiseen ja uusia uria aukovan tutkimuksen koe- ja analyysilaitteisiin, tiivistää rehtori Heikki Saaastamoinen.

Laurea-ammattikorkeakoulu

– Aluekehityksen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää yhteiskehittämisen koordinointia. Yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa luodaan yhteiselle ekosysteemille toimintamalli, joka nostaa korkeakoulujen yksittäisten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden yhteistä vaikuttavuutta niin, että ne vahvistavat samaan aikaan sekä yritysten liiketoimintaedellytyksiä, ihmisten hyvinvointia että koulutuksen laatua, toteaa Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori Jouni Koski.

Tampereen ammattikorkeakoulu

– Nyt myönnettävällä rahoituksella Tampereen ammattikorkeakoulu kehittää Fieldlab -testiympäristön, jossa TAMK yhdessä yritysten kanssa tehtävissä TKI-hankkeissa kehittää ja kokeilee uusia Teollisuus 4.0 (Industry 4.0) mukaisia toimintatapoja. Fieldlab on oleellinen osa Tampereen korkeakouluyhteisön strategian mukaisia TKI-ympäristöjä, joissa yhteisillä kehittämishankkeilla tuetaan alan yritysten älykkäiden tuotantoympäristöjen käyttöönottoa, kertoo rehtori Markku Lahtinen TAMKista.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa)

– Digitalisaatio lisää yhteiskunnan tuottavuutta, mutta sen varjopuolia ovat lisääntyvät kyberturvallisuusuhkat ja kyberrikollisuus. CybeRDI -hankkeella vahvistetaan kyvykkyyttä ja kehitetään moderneja menetelmiä estää, havaita sekä tutkia tietoverkoissa tehtäviä rikoksia, toteaa rehtori Jussi Halttunen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Kyberrikollisuuden leviämistä ehkäistään lisäämällä siitä laajasti tietoisuutta yrityksille, terveydenhuollon toimijoille sekä sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa. Hankkeen avulla JAMK:n ja POLAMK profiloituvat kansainvälisesti kyberrikollisuuden tutkinnan ja torjunnan asiantuntijoiksi sekä vahvistavat rooliaan kyberturvallisuuden tutkimusverkostoissa ja -hankkeissa.

Hakemuksia saapui yhteensä 20 kappaletta, joista neljä oli kahden ammattikorkeakoulun yhteisiä. Rahoitusta haettiin yhteensä lähes 12 miljoonaa euroa.

Arvioinnissa keskityttiin suunnitelman realistisuuteen ja innovatiivisuuteen suhteessa ammattikorkeakoulun strategiaan ja vahvuusalueisiin. Arvioinnissa tarkasteltiin myös ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja työnjakoa edistäviä esityksiä.

Lisätietoja:

- Erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, p. 050 3028246

- Tiedeasiainneuvos, ryhmän päällikkö Erja Heikkinen, p. 02953 30101

- Opetusneuvos Eeva Kaunismaa, p. 02953 30226