Hyppää sisältöön

23 miljoonaa euroa koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2012 8.34
Tiedote -

Opetusministeri Jukka Gustafsson on myöntänyt yli 23 miljoonaa euroa valtionavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2013–2014.  Ensimmäistä kertaa myönnettävä valtionavustus kohdennetaan toimiin, joilla tuetaan haasteellisessa toimintaympäristössä toimivia kouluja ja kavennetaan koulujen välisiä eroja.

Tutkimusten mukaan vanhempien koulutustausta sekä sosioekonominen asema vaikuttavat voimakkaasti lapsen koulumenestykseen. Koululta tarvitaankin joissain kouluissa enemmän tukea kuin toisissa, jotta kaikki lapset voivat edetä tasavertaisesti koulutiellään. Tausta vaikuttaa koulutusjärjestelmässä etenemiseen heti alusta saakka, joten ongelmaan pitää puuttua jo varhain. Nyt jaettava valtionavustus vastaa tähän haasteeseen antamalla kunnille lisäresursseja tukea haasteellisessa ympäristössä toimivia kouluja.

Valtionavustus myönnettiin opetuksen järjestäjäkohtaisesti toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat koulujen välisten erojen vähentämiseen sekä lähtökohdiltaan muita heikompien koulujen toiminnan ja laadun tukemiseen.

- Koulujen välisten erojen kaventamiseksi avustuspäätöksissä huomioitiin erityisesti koulut, joiden koulunkäyntialueilla väestön koulutustaso on heikko ja työttömyysaste sekä maahanmuuttajien väestöosuus korkea. Yhdessä nämä kolme mittaria selittävät valtaosan koulujen välisistä oppimistuloseroista, opetusministeri Jukka Gustafsson korostaa.

Valtionavustusta haki yhteensä 113 opetuksen järjestäjää ja määrällisesti anottiin yli 33 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 108:lle opetuksen järjestäjälle. Kouluista, joille tukea haettiin, viidennes sijaitsi haastavassa toimintaympäristössä kaikilla käytetyillä mittareilla ja puolet kahdella kolmesta mittarista.

Hallituksen tavoitteena on huomioida laajemminkin koulujen toimintaympäristö niiden ohjauksessa ja rahoituksessa. Tätä tavoitetta edistetään mm. valtionosuusuudistuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää opetuksen järjestäjiltä selvitykset avustuksen käytöstä 31.12.2015 mennessä.

Myönnetyt tasa-arvoavustukset vuosille 2013-2014

Lisätietoja:

- erityisavustaja Aleksi Kalenius, puh. 040 125 1032
- opetusneuvos Tommi Karjalainen, puh. 0295 3 30140