Hyppää sisältöön

Hallitus esittää parannuksia työttömien opiskelumahdollisuuksiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 19.04
Tiedote

Työttömät työnhakijat voisivat jatkossa opiskella laajemmin työttömyysetuutta menettämättä. Muutoksia esitetään myös niiden työnhakijoiden työnhakuvelvoitteeseen ja palveluprosessiin, jotka opiskelevat omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuina. Tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä ja julkista taloutta.

Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 19.9.2022. 

Työttömien opiskelumahdollisuudet laajenisivat

Päätoimisesti opiskelevilla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, mutta sivutoimisesti opiskeleva työnhakija voi saada työttömyysetuutta. Työnhakijan täytyy tällöin muun muassa hakea ja olla valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä. Hallitus esittää, että työnhakija voisi jatkossa opiskella laajemmin työttömyysetuutta menettämättä. 

Työnhakija saisi opiskella vapaasti muita kuin laissa erikseen lueteltuja päätoimiseksi määriteltyjä opintoja. Työttömyysetuutta menettämättä voisi opiskella esimerkiksi erilaisilla lyhyehköillä kursseilla ja koulutuksissa, pätevöitymiskoulutuksissa ja kansalaisopistossa. 

”Parannamme työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti työnhaun ohessa hallitusohjelman mukaisesti. Toivon, että selkeämmät säännöt työttömyysetuuden ja opiskelun yhdistämiseksi kannustavat työnhakijoita opiskelemaan ja kasvattamaan osaamistaan. Työmarkkinoilla tarvitaan osaavaa työvoimaa työllisyyden vahvistamiseksi”, sanoo työministeri Tuula Haatainen

Joitakin tällaisia opintoja voi opiskella työttömyysetuutta menettämättä jo nykyisin. Jatkossa näiden opintojen vaikutusta työttömyysturvaoikeuteen ei enää selvitettäisi. Etuuden maksamiseen ei myöskään tulisi katkoksia selvittämisen takia.

Jatkossa kokonaisuudessaan enintään kolmen kuukauden mittaiset avoimessa korkeakoulussa suoritettavat opinnot eivät myöskään vaikuttaisi työttömyysetuuden saamiseen. 

Muutokset selkeyttäisivät opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysturvaa ja sujuvoittaisivat työttömyysturva-asioiden käsittelyä.

Päätoimiset opinnot voisi jatkossakin osoittaa sivutoimisiksi

Tutkintoon johtavia opintoja pidettäisiin jatkossakin päätoimisina, eikä niiden ajalta olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Mitkä tahansa opinnot voisi jatkossakin osoittaa sivutoimisiksi, jos työnhakija on aiemmin opintojen aikana vakiintuneesti käynyt töissä tai toiminut yrittäjänä vähintään kuuden kuukauden ajan. Tällöin opiskelua ei pidetä esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle, ja työnhakija voi saada työttömyysetuutta.

Jatkossa työsuhteen aikana aloitetut opinnot eivät estäisi työttömyysetuuden saamista, jos työttömyys johtuu lomautuksesta tai irtisanomisesta tuotannollisen tai taloudellisen syyn perusteella. Osana työllistymistä edistävää palvelua suoritettavat opinnot eivät myöskään vaikuttaisi työttömyysetuusoikeuteen.

Omaehtoisesti opiskelevien työnhakuvelvollisuus muuttuisi

Osa työttömistä työnhakijoista opiskelee omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna.  Nykyisin omaehtoisia opintoja yli kuukauden ajan opiskelevien tulee lähtökohtaisesti hakea kolmea työmahdollisuutta kolmen kuukauden aikana. Jatkossa heidän tulisi hakea lähtökohtaisesti neljää työmahdollisuutta kuukaudessa saadakseen työttömyysturvaa. 

Omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna opiskelevia koskisi siis jatkossa sama työnhakuvelvollisuus kuin työttömiä työnhakijoita yleisesti. Työnhakija saisi opiskelun huomioivaa, yksilöllisempää ja tiiviimpää tukea työnhakuun muun muassa työnhakukeskusteluissa kolmen kuukauden välein. 

Muutos ei koskisi työnhakijoita, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta. Se ei myöskään koskisi työnhakijoita, jotka opiskelevat luku- ja kirjoitustaidon opintoja päätoimisesti työttömyysetuudella tuettuna. 

Muutokset tulisivat voimaan vuoden 2023 alusta.

Tavoitteena 1 100 lisätyöllistä

Hallitusohjelman lisäksi esityksen taustalla on jatkuvan oppimisen parlamentaariset linjaukset työttömien opiskelumahdollisuuksien kehittämisestä. Hallitus linjasi opiskelusta ja työttömyysetuudesta 11.2.2022 tehdyssä päätöksessä valtiontaloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla vahvistavista työllisyystoimista.

Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysastetta. Työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja opiskelevien työnhakuvelvollisuutta koskevan muutoksen arvioidaan parantavan työllisyyttä noin 1 100 työllisellä ja vahvistavan julkista taloutta noin 41 miljoonalla eurolla vuodessa vuodesta 2025 alkaen. Esitys on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. 

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Mikko Heinikoski, p. 0295 047 175 
erityisasiantuntija Noora Santala, p. 029 504 7304 (opintojen vaikutus työttömyysturvaoikeuteen)
erityisasiantuntija Santtu Sundvall, p. 0295 047 100 (työttömien palvelut)
erityisasiantuntija Eero Janhonen, p. 0295 047 201 (työttömien palvelut)