Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Lappeenranta

Torstai 19.1.2017 klo 12.00 –  16.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää osana peruskoulun uudistamisen kärkihanketta työpajan, jossa kerätään ideoita Uusi peruskoulu -vision luomiseen.

Tilaisuuden avaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Avauspuheenvuorojen jälkeen jakaannutaan työskentelemään teemakohtaisiin alaryhmiin. Päivän päättää alaryhmien työskentelyn tulosten esittely ja yhteenveto sekä yhteinen keskustelu.

Työpajan alaryhmät:

1 Oppijalähtöisyys
2 Uudet oppimisympäristöt
3 Uusi opetussuunnitelma
4 Koulun uudistuva toimintakulttuuri
5 Opetuksen digitalisaatio
6 Opettajien osaamisen kehittäminen

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke Twitterissä: #uusiperuskoulu

Työpajan aineisto

Johdatus päivän teemaan ja työpajoihin
Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulosten koonti

Tunnelmia visiotyöpajasta:
Flickr (kuvat)
YouTube (videokooste)

Tausta-aineistot

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke

Paikka

Lappeenrannan kaupungintalo, valtuustosali, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta

Kohderyhmät

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat koulujen kehittämisen parissa toimivat sivistystoimen, rehtoreiden, opettajien ja oppilaiden edustajat sekä järjestöt, yritykset, yhteisöt ja muut koulujen kehittämisen yhteistyötahot.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen
opetus- ja kulttuuriministeriö
[email protected]
puh. 0295 3 30134

Viestintäsuunnittelija Nina Parkkulainen,
opetus- ja kulttuuriministeriö
[email protected]
puh. 0295 3 30245