Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Kuopio

Maanantai 28.11.2016 klo 13.00 – 16.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää osana peruskoulun uudistamisen kärkihanketta työpajan, jossa kerätään ideoita Uusi peruskoulu -vision luomiseen.

Tilaisuuden avaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Avauspuheenvuorojen jälkeen jakaannutaan työskentelemään teemakohtaisiin alaryhmiin. Päivän päättää alaryhmien työskentelyn tulosten esittely ja yhteenveto sekä yhteinen keskustelu.

Työpajan alaryhmät:

1 Oppijalähtöisyys
2 Uudet oppimisympäristöt
3 Uusi opetussuunnitelma
4 Koulun uudistuva toimintakulttuuri
5 Opetuksen digitalisaatio
6 Opettajien osaamisen kehittäminen

Kutsu ja ohjelma (PDF)

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke Twitterissä: #uusiperuskoulu

Työpajan aineisto

Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulosten koonti

Tunnelmia visiotyöpajasta

Flickr (kuvat)
YouTube (videotallenteet)

Tausta-aineisto

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke

Kohderyhmä

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat koulujen kehittämisen parissa toimivat sivistystoimen, rehtoreiden, opettajien ja oppilaiden edustajat sekä järjestöt, yritykset, yhteisöt ja muut koulujen kehittämisen yhteistyötahot.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Olli Vesterinen,
opetus- ja kulttuuriministeriö,
[email protected],
puh. 0295 3 30123

Suunnittelija Karoliina Peltola,
Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue,
[email protected],
puh. 044 718 4001

Viestintäsuunnittelija Nina Parkkulainen,
opetus- ja kulttuuriministeriö,
[email protected],
puh. 0295 3 30245