Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman julkistustilaisuus

Torstai 13.10.2016 klo 12.00 –  14.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Paikka: Helsingin yliopisto, päärakennus, Juhlasali

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti tammikuussa 2016 Opettajankoulutusfoorumin uudistamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Foorumin tehtävänä on ollut laatia kokonaisvaltainen opettajankoulutuksen kehittämisohjelma ja edistää ohjelman toimeenpanoa. Opettajankoulutusfoorumi on osa hallituksen peruskoulun uudistamisen kärkihanketta.

Opettajankoulutusfoorumi luovuttaa laajassa sidosryhmäyhteistyössä laatimansa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle torstaina 13.10.2016 järjestettävässä julkistustilaisuudessa. Tilaisuudessa kuullaan myös puheenvuorot ja kommentit opettajankoulutuksen keskeisiltä toimijoilta sekä käydään keskustelu kehittämisohjelmasta ja sen toteutuksesta.

Tilaisuus on katsottavissa reaaliaikaisena verkkolähetyksenä sekä jälkikäteen tallenteena osoitteessa http://videonet.fi/web/minedu/20161013

Opettajankoulutusfoorumi Twitterissä #opettajankoulutusfoorumi

Materiaalit

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma 13.10.2016

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma, infografiikka 13.10.2016

Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja - Opettajankoulutusfoorumin ideoita ja ehdotuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:34

Opettajat ja opettajankoulutus - suuntia tulevaan. Selvitys ajankohtaisesta opettaja- ja opettajankoulutustutkimuksesta opettajankoulutuksen kehittämisohjelman laatimisen tueksi. Jukka Husu & Auli Toom. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:33

Lisätietoja

Opettajankoulutusfoorumin puheenjohtaja, professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto
[email protected]
puh. 0294 129 635

Opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö
[email protected]
puh. 0295 3 30214

Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö
[email protected]
puh. 0295 3 30134

Viestintäsuunnittelija Nina Parkkulainen, opetus- ja kulttuuriministeriö
[email protected]
puh. 0295 3 30245

Kohderyhmät: yliopistot ja korkeakoulut