Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Valtioneuvoston VN TEAS -tutkimushankkeessa Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset on tutkittu opiskelijoiden työssäkäyntiä korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta.

Järjestäjä: OKM

Tervetuloa kuulemaan osaamisen tunnistamisen hyvistä käytännöistä työelämän ja yksilöiden näkökulmista.

Järjestäjä: OKM, TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyön vahvistamisesta Etelä-Korean kanssa. Keskustelutilaisuudessa kuullaan Suomen Soulin edustuston, rahoittajaorganisaatioiden sekä muiden toimijoiden näkemyksiä yhteistyön mahdollisuuksista. Tilaisuuden tarkoituksena on muodostaa yhteinen tilannekuva Koreasta yhteistyökumppanina sekä parantaa tiedonkulkua ministeriöiden ja toimijoiden välillä. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii johtaja Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Järjestäjä: OKM

Tervetuloa keskiviikkona 17.4.2024 klo 10.00–12.00 keskustelemaan Oodin Kuutio-tilaan tai osallistumaan etäyhteydelllä Digitaalinen sivistys ja kulttuuriperintö – 3D:n mahdollisuudet -tilaisuuteen.

Järjestäjä: OKM

Kulttuuripoliittinen selonteko – aluetilaisuus Lappeenrannassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät keskustelutilaisuuksia valmisteilla olevasta kulttuuripoliittisesta selonteosta. Keskusteluissa kootaan niin kulttuurin tekijöiden, kokijoiden kuin yhteistyökumppaneidenkin ajatuksia taiteen ja kulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta.