Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Päätösseminaarissa luodaan katsaus valtakunnallisen kehittämistyön prosessiin ja saavutettuihin tuloksiin kehittävän arvioinnin, normien sekä käytännön näkökulmista. Eri toimijoiden tiiviissä yhteistyössä toteuttama hanke antaa suuntaviivoja sille, miten läsnäolon tuen ja poissaoloihin puuttumisen käytänteitä tulisi vahvistaa tulevaisuudessa. Tilaisuus on avoin kaikille teemasta kiinnostuneille.

Järjestäjä: OKM

Vuoden 2023 alusta kuntien peruspalvelut keskittyvät pääosin sivistystoimen palveluihin. Uuden kuntatalouden toimintamenoista perusopetus, varhaiskasvatus ja kirjastot kattavat noin puolet. Lisäksi kunnat järjestävät laajasti kulttuurin, nuorisotoimen ja liikunnan palveluita. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan sivistystoimen ajankohtaisista isommista suuntaviivoista sekä yksityiskohtaisemmista kysymyksistä. 

Järjestäjä: OKM

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden foorumi (KV-foorumi) järjestää iltapäivätilaisuuden osana korkeakoulujen KV-kevätpäivien ohjelmaa perjantaina 5.5 klo 13.00–15.00 Aalto-yliopistolla (Otaniemen kampus, Otakaari 1, 02150 Espoo). KV-kevätpäivien teema vuonna 2023 on "Kansainvälisyys murroksessa".

Järjestäjä: OKM

Tervetuloa juhlimaan Euroopan osaamisen teemavuoden käynnistymistä.

Valtionvarainministeriö, kokoushuone Paja , Helsinki Mariankatu 9, Helsinki

Mikä on demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila Suomessa nyt? Entä tulevaisuudessa? Mitä kokemuksia koulupiloteista on kertynyt ja miten hyviä ja toimivia käytänteitä voidaan hyödyntää valtakunnallisesti?

Järjestäjä: OKM

Opettajankoulutusfoorumin kevätseminaari järjestetään tiistaina 16.5. Paasitorni-hotellissa, osoitteessa Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanosta kiinnostuneille oppivelvollisuuskoulutuksen toimijoille ja sidosryhmille webinaarin.

Järjestäjä: OKM

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävien hakuinfo

Microsoft Teams -hakuinfossa kuulet mm. hausta ja painopistealueista sekä yleistä tietoa valtionavustuksen hakemisesta ja avustuksen käytöstä. Tilaisuudessa sinulla on mahdollisuus kysyä hakuun liittyviä kysymyksiä.

Tule kuulolle! Liity hakuinfoon napsauttamalla tästä.

Lisätietoa avustuksesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta korkeakoulujen ohjauskäytäntöjen ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää korkeakoululle ja viranomaisille suunnatun tilaisuuden, jossa käsitellään kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantuloon ja maassaoloon liittyviä riskejä ja väärinkäytöksiä. Tilaisuuden tarkoituksena on muodostaa yhteinen tilannekuva, parantaa viranomaisten ja korkeakoulujen välistä tiedonkulkua, sekä sopia yhteisistä menettelytavoista ja hyvistä käytänteistä väärinkäytösten torjumiseksi.