Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Ohjelmassa on keskustelua määrärahoista, valtionavustustoiminnan kehittämisestä ja muista ajankohtaisista teemoista.

Järjestäjä: OKM

OKM:n ja STM:n järjestämässä webinaarissa esitellään ehdotuksia kuntoutuksen koulutuksen rakenteiden, koulutuspolkujen ja jatkuvan oppimisen kehittämiseksi.

Järjestäjä: OKM, STM

Liikkumisen edistäminen osana sote-alan koulutuksen oppimissisältöjä -selvityksen julkistaminen

Valtion liikuntaneuvosto on tilannut selvityksen siitä, miten väestön liikkumisen ja liikunnan edistämisen kannalta keskeisten sosiaali- ja terveysalan tutkintojen oppimissisällöissä on huomioitu liikkumisen ja liikunnan edistäminen. 

Tilaisuuden järjestää valtion liikuntaneuvosto.​ Lue lisää tilaisuudesta ja ilmoittaudu mukaan täältä.

Korkeakouluopiskelijoiden geneeriset eli yleiset taidot ovat viime vuosina nousseet koulutuspolitiikan ja korkeakoulupedagogiikan keskiöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa (KAPPAS2) jatkohankkeen. Järjestämme aiheesta webinaarin torstaina 8.6. klo 12.00-14.00.

Järjestäjä: OKM

Korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelmia koskevien keskeisten havaintojen läpikäymiseksi ja jatkotoimenpiteistä sopimiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti yhdessä ESOK-verkoston kanssa korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen ja sidosryhmien edustajille keskustelutilaisuuden tiistaina 13.6.2023 klo 12.00–15.30.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin keskiviikkona 14.6.2023 klo 13.30–15.

Järjestäjä: OKM

Tiedefoorumin teemana on tänä vuonna ”Nuorissa on tieteenkin tulevaisuus”.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tilannut korkeakoulujen ohjausta ja rahoitusta koskevan arvioinnin, jonka on toteuttanut Technopolis Group. Arviointi tuottaa tietopohjaa ohjauskäytänteiden ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettävien rahoitusmallien uudistamiseksi. Tavoitteena on ollut arvioida, miten opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi kehittää korkeakoulujen ohjausta ja rahoitusta muuttuvassa toimintaympäristössä, jotta se voisi parhaalla mahdollisella tavalla parantaa korkeakoulujen laatua ja vaikuttavuutta.

Järjestäjä: OKM

Kansainvälisessä toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosina muutoksia, jotka heijastuvat myös urheiluun. Yksi keskeinen kysymys on, miten vastata näihin uusiin haasteisiin. Tätä pohditaan Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan seminaarissa.

Järjestäjä: OKM