Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Toisen asteen koulutuksen kehittämishanketta käsittelevä webinaari

Järjestäjä: OKM

Palkintojakotilaisuus järjestetään Teams-tapahtumana ja sitä voi seurata ministerön Youtube-kanavalla.

Järjestäjä: OKM

Osana luovan talouden tiekarttatyötä on selvitetty, mitä osaamistarpeita ja työvoimapuutteita tuotantoammateissa esiintyy sekä miten niihin nyt ja tulevaisuudessa pystytään paremmin vastaamaan. Tervetuloa verkkotilaisuuteen kuulemaan aiheeseen liittyviä ja tulevaisuuteen virittäviä puheenvuoroja.

Järjestäjä: OKM, TEM

Raportissa esitellään liikunnan ja urheilun ajankohtaisia teemoja sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta, raportoidaan tuoreimpia tutkimustuloksia sukupuolittain eriteltynä sekä kuvataan tapahtunutta muutosta saatavilla olevaan tietoon perustuen. Keskeisinä näkökulmina ovat fyysinen aktiivisuus, kilpa- ja huippu-urheilu, liikunnan kansalaistoiminta sekä päätöksenteko ja johtaminen.

Järjestäjä: OKM

Tilaisuus järjestetään Teamsissa.

Tekijänoikeuslain muutoksia koskevan hallituksen esitysluonnoksen jatkovalmistelu etenee opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Järjestäjä: OKM

EU-rahoitusneuvonnan infopäivä: Uusi eurooppalainen Bauhaus –rahoitusmahdollisuudet

EU-rahoitusneuvonta järjestää yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon kanssa kansallisen webinaarin Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteesta 16.2.2022. Tilaisuudessa esitellään aloitetta, Suomessa toimivia asiantuntijapalveluita sekä tulevia rahoitushakuja Horisontti Eurooppa, Erasmus+ sekä Luova Eurooppa -ohjelmissa. Lue lisää ja ilmoittaudu täältä.