Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen seminaari (VAKS2023) järjestetään Kotkassa 14.–15.11.2023.

Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen seminaari (VAKS2023) järjestetään Kotkassa 14.–15.11.2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestävät sidosryhmätilaisuuden T&K-rahoituksen käytön monivuotisesta suunnitelmasta Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) keskiviikkona 15.11.2023.

Järjestäjä: OKM, TEM

Tilaisuudessa esitellään OECD:n Empowering Young Children in the Digital Age –projektin tuloksia Suomen osalta, kuullaan tutkijapuheenvuoroja varhaiskasvatuksen digitalisaatiosta ja datafikaatiosta sekä kuntien kokemuksia digiosaamisen ja -pedagogisen toiminnan kehittämisestä.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta korkeakoulujen ohjauskäytäntöjen ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää taiteen perusopetuksen sidosryhmille suunnatun keskustelutilaisuuden koulutusmuodon ajankohtaisista asioista.

Järjestäjä: OKM

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on käynnistänyt työn kulttuuripoliittisen selonteon laatimiseksi. Selonteko valmistellaan laajapohjaisessa vuorovaikutuksessa alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Selonteon valmistelu aloitetaan kutsumalla taiteen ja kulttuurin toimialan edustajat yhteiseen aloitustilaisuuteen.

Järjestäjä: OKM

Tilaisuus järjestetään 27.11.2023 Helsingissä STM:n Meritulli-salissa, osoitteessa Meritullinkatu 8. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etänä.

Järjestäjä: OKM, YM

Millaisia näkemyksiä lapsilla ja nuorilla on opetuksen järjestämisestä ja oppimisympäristöistä? Miten väestönmuutos vaikuttaa lapsen oikeuksiin ja sivistyksellisen tasa-arvon toteutumiseen?

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin keskiviikkona 29.11.2023 klo 13–15.

Järjestäjä: OKM

to 30.11.2023–
pe 1.12.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella (Pentti Kaiteran katu 1, Oulu) torstaina 30.11.2023 ja perjantaina 1.12.2023.

Järjestäjä: OKM

Yhdessä ja yksin: mitä yhteisöt ja kohtaaminen merkitsevät taide ja kulttuurikentällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen fasilitoima keskustelutilaisuus yhteisöiden rooleista Suomen taidekentällä.

Mikä on mahdollistanut tai estänyt pääsyn erilaisiin yhteisöihin? Minkälainen yhteisöllisyys on tärkeää? Mitä yhteisöt tarjoavat tai voisivat tarjota taiteilijoille ja yhteiskunnalle? Mikä on eri yhteisöjen rooli taide- ja kulttuurikentällä? 

Keskustelu järjestetään kutsutilaisuutena. Keskustelu on osa laajempaa valtiovarainministeriön käynnistämää Kansalliset dialogit –mallia.

Together and alone: What is the significance of communities and encounters in arts and culture?

A discussion event facilitated by the Ministry of Education and Culture and the Arts Promotion Centre Finland on the part that communities play in the field of arts in Finland.

What makes it easy to find a place in different communities and what prevents it from happening? What kind of sense of community do you value? What do communities offer or could potentially offer artists and society in general? What is the role of different communities in arts and culture?

This discussion is by invitation only. It is part of a broader National Dialogues concept launched by the Ministry of Finance.