Muutos neuvoston kokoonpanossa OKM/2023/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Muutos kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen yhteydessä toimivan arviointineuvoston kokoonpanossa 31.5.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Sandra Bergqvist
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Aleksi Kalenius, p. +35 8295330291
Asia
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on esittänyt, että arviointineuvoston varsinaisen jäsenen Kirsi Rasinahon (SAK ry) tilalle nimitettäisiin koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski 31.5.2024 saakka. Esitetään, että valtioneuvosto myöntää arviointineuvoston jäseneksi 10.6.2022-31.5.2024 nimitetylle Kirsi Rasinaholle eron 10.11.2023 lukien ja nimittää hänen tilalleen samasta päivästä lukien arviointineuvoston jäseneksi Mikko Heinikosken 31.5.2024 asti.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää arviointineuvoston jäseneksi 10.6.2022-31.5.2024 nimitetylle Kirsi Rasinaholle eron 10.11.2023 lukien ja määrää hänen tilalleen samasta päivästä lukien arviointineuvoston jäseneksi Mikko Heinikosken 31.5.2024 asti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio