Muutos neuvoston kokoonpanossa OKM/2023/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tekijänoikeusneuvoston kokoonpanon muuttaminen 14.10.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Sari Multala

Esittelijä

Hallitussihteeri Ville Toro, p. +358 295 330 192

Asia

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on ilmoittanut, että tekijänoikeusneuvoston varajäsen, asiantuntija Juho Mäki-Lohiluoma on siirtynyt toisiin tehtäviin, ja esittänyt Mäki-Lohiluoman tilalle tekijänoikeusneuvoston varajäseneksi asiantuntija Peppiina Huhtalaa.

Esitys

Valtioneuvosto vapauttaa asiantuntija Juho Mäki-Lohiluoman tekijänoikeusneuvoston varajäsenen tehtävistä 9.11.2023 alkaen ja määrää hänen tilalleen samasta ajankohdasta lukien asiantuntija Peppiina Huhtalan tekijänoikeusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio