Muutos neuvoston kokoonpanossa OKM/2023/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tekijänoikeusneuvoston kokoonpanon muuttaminen 14.10.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Sari Multala
Esittelijä
Hallitussihteeri Ville Toro, p. +35 8295330192
Asia
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on ilmoittanut, että tekijänoikeusneuvoston varajäsen, asiantuntija Juho Mäki-Lohiluoma on siirtynyt toisiin tehtäviin, ja esittänyt Mäki-Lohiluoman tilalle tekijänoikeusneuvoston varajäseneksi asiantuntija Peppiina Huhtalaa.
Esitys
Valtioneuvosto vapauttaa asiantuntija Juho Mäki-Lohiluoman tekijänoikeusneuvoston varajäsenen tehtävistä 9.11.2023 alkaen ja määrää hänen tilalleen samasta ajankohdasta lukien asiantuntija Peppiina Huhtalan tekijänoikeusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio