Valtioneuvoston asetus OKM/2023/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2024

Ministeri
Sandra Bergqvist
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Timo Ertola, p. +35 8295330083
Asia
Asetusehdotuksella säädettäisiin lukiokoulutuksen, opetustuntiperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräiset yksikköhinnat vuodelle 2024. Vuoden 2024 keskimääräiset yksikköhinnat perustuvat vuoden 2019 toteutuneisiin käyttökustannuksiin ja niiden laskennassa on otettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien mukaisesti huomioon kustannustason arvioitu muutos, valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun arvioitu muutos sekä vuosittain tehtävä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus. Laskennan perusteena oleva valtiovarainministeriön arvio peruspalveluiden hintaindeksin muutoksesta vuodelle 2024 on 2,2 prosenttia. Lisäksi oppivelvollisuuden laajentamisen myötä lukiokoulutuksen toiminnan laadun ja laajuuden muutoksena otettaisiin huomioon oppivelvollisuuden laajentamisen määrärahalisäys vuodelle 2024, yhteensä 61,2 milj. euroa. Keskimääräisten yksikköhintojen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö määrää kunkin koulutusmuodon rahoituksen perusteena käytettävät yksikköhinnat.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2024 (RV)
Vaikutukset
Asetusehdotuksessa tarkoitetun valtion rahoituksen kokonaismäärä on valtion talousarvioesityksessä laskennallisesti noin 465 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen