Toimiluvan myöntäminen OKM/2023/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.4.2023 12.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p. +35 8295330079
Asia
Hylätään Bemböle by och skola intresseförening rf:n perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus. Hakijalla ei voida katsoa olevan perusopetuslain 7 §:n edellyttämiä ammatillisia ja taloudellisia edellytyksiä järjestää opetusta eikä koulutukselle ole perusopetuslain 7 §:n edellyttämää koulutustarvetta.
Esitys
Valtioneuvosto hylkää Bemböle by och skola intresseförening rf :n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteen 2 mukaisesti
Vaikutukset
Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen