Valtion edustajan määrääminen OKM/2023/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Hallitussihteeri Jonna Salmela, p. +35 8295330014
Asia
Kirkkolain (1054/1993) 20 luvun 1 §:n mukaan yhtenä kirkon edustajana kirkolliskokouksessa on valtioneuvoston määräämä edustaja. Kirkkohallitus on 3.3.2023 päivätyllä kirjeellään pyytänyt, että valtioneuvosto määräisi edustajansa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen ensimmäiselle 9.–12.5.2023 ja toiselle istuntokaudelle 6.–10.11.2023.
Esitys
Valtioneuvosto päättää määrätä edustajakseen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen ensimmäiselle 9.–12.5.2023 istuntokaudelle ylijohtaja Riitta Kaivosojan ja varaedustajaksi hallitusneuvos Hanna Kiiskisen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen