Muutos neuvoston kokoonpanossa OKM/2023/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston kokoonpanon muuttaminen

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Saara Ikkelä, p. +35 8295330109

Asia

Akava ry on esittänyt, että Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston jäsenen, johtava asiantuntija Elina Sojosen tilalle Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston jäseneksi nimitetään johtava asiantuntija Miika Sahamies. Esitetään, että valtioneuvosto myöntää neuvoston jäseneksi 11.10.2021- 11.10.2026 nimitetylle Elina Sojoselle eron 14.4.2023 lukien ja nimittää hänen tilalleen samasta päivästä lukien neuvoston jäseneksi johtava asiantuntija Miika Sahamiehen 11.10.2026 asti.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston jäseneksi 11.10.2021-11.10.2026 nimitetylle Elina Sojoselle eron 14.4.2023 lukien ja nimittää hänen tilalleen samasta päivästä lukien neuvoston jäseneksi Miika Sahamiehen 11.10.2026 asti

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio