Toimiluvan myöntäminen OKM/2023/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p. +35 8295330079
Asia
Hyväksytään seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus liitteenä olevien päätösehdotusten mukaisesti: • Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry sekä hylätään seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus: • Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry • Krase ry • Helsingin Montessori-yhdistys ry • Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry:n n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteen 4 mukaisesti sekä hylkää Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n, Krase ry:n, Helsingin Montessori-yhdistys ry:n sekä Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteiden 2, 3, 5 ja 6 mukaisesti
Vaikutukset
Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Opetuksen järjestämisluvan myöntäminen edelleen 1.8.2023 lukien Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry:lle ei lisää valtiolle aiheutuvia kustannuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen