Viran täyttäminen OKM/2023/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Leo Liukkonen, p. +35 8295330388

Esitys

Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan filosofian tohtori, kauppatieteiden maisteri Soili Vasikaisen 1.4.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.