Viran täyttäminen OKM/2023/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.3.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Hallitusneuvos Rami Sampalahti, p. +35 8295330190
Esitys
Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Piia Immonen-Seuguenot'n 1.4.2023 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.