Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi nuorisolain muuttamisesta (HE 107/2022 vp; EV 109/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 107/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Antti Randell, Hallitusneuvos p.+35 8295330173
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi tutkittuun tietoon perustuen Harrastamisen Suomen mallin toimivuutta sekä nuorten että harrastusta järjestävien toimijoiden kannalta ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tarvittavien lainmuutosten valmistelemiseksi. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi mahdollisimman pian nuorisolain toimivuutta ja antaa siitä sivistysvaliokunnalle selvityksen.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain nuorisolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen