Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 160/2022 vp; EV 124/2022 vp)

HE 160/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Sami Aalto, Hallitusneuvos p.+35 8295330082
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja lain taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen