Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta (HE 223/2021 vp; EV 6/2022 vp)

HE 223/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330086
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen sekä vahvistaa lain elokuvien yhteistuotannosta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta ja lain elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen