Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (HE 224/2021 vp; EV 43/2022 vp)

HE 224/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain varhaiskasvatuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen