Muutos neuvoston kokoonpanossa OKM/2022/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston kokoonpanon muuttaminen 11.10.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295330234
Asia
Suomen Yrittäjät ry on esittänyt, että Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston jäsenen, digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilän tilalle Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston jäseneksi nimitetään asiantuntija Marja Vartiainen. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on esittänyt, että Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston jäsenen, osaamis- ja koulutuspolitikan asiantuntija Sanja Mursun tilalle Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston jäseneksi nimetään osaamis- ja koulutuspolitikan asiantuntija Mertzi Bergman.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston jäseneksi 11.10.2021-11.10.2026 nimitetylle Joonas Mikkilälle ja Sanja Mursulle eron 8.4.2022 lukien ja määrää heidän tilalleen samasta päivästä lukien arviointineuvoston jäseneksi Marja Vartiaisen ja Mertzi Bergmanin 11.10.2026 asti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio