Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen OKM/2022/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustamiskirjan ja sääntöjen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Riitta Kaivosoja, Ylijohtaja p.+35 8295330129
Asia
Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen ja kansliapäällikkö Anita Lehikoinen allekirjoittaisivat valtion puolesta Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustamiskirjan ja säännöt. Valtio perustaisi uuden säätiön yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Säätiön tehtävänä olisi edistää ja tukea arkkitehtuuri- ja designmuseotoimintaa sekä edistää, tukea ja tehdä tunnetuksi arkkitehtuuria ja muotoilua. Tarkoituksena on, että museotoimintaa varten toteutettaisiin uudisrakennus Helsingin kaupungin Eteläsatamaan ja että Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr ja Designmuseon säätiö sr sulautuisivat säätiölain mukaisesti Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiöön.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle ja kansliapäällikkö Anita Lehikoiselle valtuuden valtion puolesta allekirjoittaa Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustamiskirja ja säännöt
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa on varattu 25 000 euroa säätiön perustamiseen. Valtion tarkoituksena on päättää erikseen enintään 60 milj. euron suuruisesta säätiön pääomittamisesta osana valtiotalouden vuosia 2023–2026 koskevaa kehysvalmistelua.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen