Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen OKM/2022/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen eurooppalaiseen geenimuunneltujen hiirimallien tuottamisen, analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (INFRAFRONTIER ERIC) liittymiseksi

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Riina Vuorento, Opetusneuvos p.+35 8295330363
Asia
Kansliapäällikkö Anita Lehikoiselle tai hänen estyneenä olleessaan ylijohtaja Atte Jääskeläiselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa hakemus, jolla Suomi hakee jäsenyyttä eurooppalaiseen geenimuunneltujen hiirimallien tuottamisen, analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuurikonsortio INFRAFRONTIER ERICiin.
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa kansliapäällikkö Anita Lehikoisen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Atte Jääskeläisen allekirjoittamaan hakemus, jolla Suomi hakee jäsenyyttä eurooppalaiseen geenimuunneltujen hiirimallien tuottamisen, analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuurikonsortio INFRAFRONTIER ERICiin
Vaikutukset
Suomen osallistuminen INFRAFRONTIER ERICiin tehostaa biotieteiden tutkimustoimintaa tarjoamalla välittömän pääsyn uusiin ja kehitteillä oleviin teknologioihin, mikä on tärkeää kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Lisäksi se parantaa mahdollisuuksia kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja EU-tason rahoitushakuihin. Tutkimusinfrastruktuuri edesauttaa diagnostiikan ja hoitojen kehittämistä ja edistää siten ihmisten terveyttä ja luo mahdollisuuksia kehittää löydöistä kaupallisia tuotteita. INFRAFRONTIER ERICin perussäännön mukaisesti Suomen tulee maksaa jäsenmaksu, joka on alkuvaiheessa noin 50 000 € vuodessa. Lisäksi Suomen tulee tukea tarkoituksenmukaisesti kansallista INFRAFRONTIER tutkimusympäristön toimintaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen