Viran täyttäminen OKM/2022/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Jari Rutanen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295330011
Esitys
Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen virkaan oikeustieteen maisteri, filosofian maisteri Marja Penttilän 1.5.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.