Valtion edustajan määrääminen OKM/2020/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.6.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Hallitussihteeri Elina Anttila, p. +35 8295330184
Asia
Kirkkolain (1054/1993) 20 luvun 1 §:n mukaan yhtenä kirkon edustajana kirkolliskokouksessa on valtioneuvoston määräämä edustaja. Kirkkohallitus on 21.4.2020 päivätyllä kirjeellään pyytänyt, että valtioneuvosto määräisi edustajansa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen ensimmäiselle istuntokaudelle 10.–14.8.2020.
Esitys
Valtioneuvosto päättää määrätä edustajakseen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen ensimmäiselle istuntokaudelle 10.–14.8.2020 valtiosihteeri Tuomo Puumalan ja varaedustajiksi hallitusneuvos Joni Hiitolan ja hallitusneuvos Hanna Kiiskisen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen