Neuvoston asettaminen OKM/2021/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston asettaminen toimikaudeksi 11.10.2021 – 11.10.2026

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Erityisasiantuntija Saara Ikkelä, p. +35 8295330109

Asia

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta annetun lain (682/2021) 5 §:n mukaisesti neuvoston tehtävänä on: 1) palvelukeskuksen toiminnan strateginen suunnittelu; 2) päättää laajakantoisista tai merkittävistä lausunnoista ja aloitteista; 3) laatia esitys 6 §:ssä tarkoitetusta palvelukeskuksen toiminnan kehittämissuunnitelmasta ja sen muutoksista; 4) päättää palvelukeskuksen vuosittaisen toimintasuunnitelman painopisteistä. KOKOONPANO: Puheenjohtajat: alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, työ- ja elinkeinoministeriö kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsenet: lakimies Timo von Boehm johtava asiantuntija Mirja Hannula erityisasiantuntija Lauri Kurvonen koulutus- ja työvoimapolitiikan asiantuntija Mikko Laakkonen kehitysjohtaja Markus Lassheikki digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu asiantuntija Riina Nousiainen koulutus- ja työvoimapolitiikan asiantuntija Kirsi Rasinaho erityisasiantuntija Joni Rehunen budjettineuvos Merja Salmi johtava asiantuntija Elina Sojonen Neuvoston puheenjohtajina toimivat vuorovuosin alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Neuvoston toimikauden ensimmäisen vuoden puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston toimikaudeksi 11.10.2021 – 11.10.2026

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio