Hyppää sisältöön

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus parantaa työllisyyttä vastaamalla osaamistarpeisiin 

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2021 15.04
Tiedote

Hallitus esittää, että jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia vahvistetaan uuden palvelukeskuksen avulla työllisyyden kasvattamiseksi. Keskus koordinoisi ja kehittäisi työikäisille suunnattuja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita, analysoisi työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointitietoja ja tukisi alueellisia verkostoja. Keskus myös rahoittaisi koulutusta ja osaamispalveluja. 

Palvelukeskus vahvistaisi jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä työllisyyttä tukemalla osaamis- ja työllisyyspalvelujen tuottajia ja toisi jatkuvuutta palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on uudistaa palveluja niin, että työikäisten osaamisen kehittäminen olisi tiiviimmin kytköksissä työelämän ja alueiden tarpeisiin. 

Palvelukeskus palvelisi ensisijaisesti koulutuksen järjestäjiä, korkeakouluja, te-hallintoa, kuntia ja muita toimijoita, jotka tarjoavat jatkuvan oppimisen palveluita. Kansalaisille ja työnantajille suunnatut palvelut olisivat tarjolla jatkossakin mahdollisimman lähellä.

– Mahdollisuus päivittää osaamista läpi työuran on noussut kovaakin kovemmaksi työllisyyspoliittiseksi kysymykseksi. Ennen töitä saattoi saada peruskoulupohjalta ja pysyä saman työnantajan palveluksessa koko ikänsä. Tätä nykyä se ei ole enää mahdollista –  osaamista on voitava päivittää kaikenlaisissa ammateissa, kaikenlaisilla koulutuksilla, aina ammatillisesta akateemisiin. Jatkuvan oppimisen palvelukeskus auttaa yhdistämään työnhakijat ja alueen työnantajien osaamistarpeet, opetusministeri Jussi Saramo sanoo. 

Perustettavan palvelukeskuksen tehtävissä korostuisi työllisyyden vahvistaminen alueelliset tarpeet huomioivan jatkuvan oppimisen avulla. Palvelukeskus jalostaisi tietoa päätösten pohjaksi, tukisi paikallista yhteistyötä ja rahoittaisi kohdennettuja osaamispalveluja. 

Toiminta perustuisi ennakointitiedolle ja sen analysoinnille. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämällä tunnistettaisiin osaamistarpeet ja edistettäisiin palvelutarjonnan tarkoituksenmukaista kohdentumista. Osana palvelukeskuksen toimintaa, koulutuskentän toimijoita kannustettaisiin kehittämään yhteistyöverkostoja joustavamman ja alueen tarpeet paremmin huomioivan koulutustarjonnan mahdollistamiseksi. Palvelukeskus osallistuisi myös jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen, joka yhdistäisi koulutustarjonnan, ohjauspalvelut ja tietoa työmarkkinoista. 

Palvelukeskuksen on tarkoitus vahvistaa työikäisille suunnattua koulutustarjontaa ja parantaa niin kansalaisten, kuin työnantajienkin mahdollisuutta varautua työelämän muuttuviin osaamisvaatimuksiin. Palvelukeskus voisi myöntää valtionavustusta koulutuksen järjestämiseen tai hankkia koulutusta. Lisäksi palvelukeskus voisi rahoittaa koulutukseen hakeutumista ja osallistumista tukevaa toimintaa. Päätökset rahoitettavista toimista keskus tekisi ennakointitietojen ja alueellisen tilannekuvan pohjalta.

Palvelukeskus toimisi Opetushallituksen erillisyksikkönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö vastaisivat yhdessä palvelukeskuksen toimialaan liittyvästä ohjauksesta. Palvelukeskuksen yhteydessä toimisi myös valtioneuvoston nimittämä jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto, jonka jäsenet olisivat ministeriöiden ja työelämän edustajia.

Palvelukeskuksen perustamiseen liittyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2021. Toimintansa keskus aloittaisi loppuvuodesta. Keskuksen pysyviin toimintamenoihin varattaisiin vuosittain noin miljoonan euron määräraha. Jatkuvaan oppimiseen hallitus on vuoden 2021 talousarviossaan varannut kaikkiaan noin 40 miljoonaa euroa. Myös elpymis- ja palautumissuunnitelmaan liittyvässä Suomen kestävän kasvun ohjelmassa kaavaillaan jatkuvaan oppimiseen rahoitusta, jolla tuetaan työelämässä tarvittavien uusien taitojen hankkimista ja työllistymistä.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, p. 0295 330 105
hallitusneuvos Piritta Sirvio, p. 0295 330 238

Ammatillinen koulutus Jussi Saramo Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Yleissivistävä koulutus