Hyppää sisältöön

Työn ja osaamisen liitto vahvistuu – Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto aloittaa työnsä

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2021 13.34
Tiedote
#JatkuvaOppiminen.

Valtioneuvosto on asettanut ensimmäisen jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston viisivuotiselle toimikaudelle. Neuvosto ohjaa ja tukee Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintaa. Neuvoston jäsenet edustavat keskeisiä ministeriöitä ja työelämää.

Syksyllä toimintansa aloittava Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittymistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä, ja sen perustamiseen liittyvät lait tulivat voimaan 1.9.2021. 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen yhteydessä toimii jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto, jonka valtioneuvosto nimittää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Neuvoston tehtävänä on palvelukeskuksen toiminnan strateginen suunnittelu. Se päättää merkittävistä lausunnoista ja aloitteista, tekee esityksen palvelukeskuksen toiminnan kehittämissuunnitelmasta ja päättää palvelukeskuksen vuosittaisen toimintasuunnitelman painopisteistä. 

Neuvoston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat vuorovuosin opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön edustajat. Neuvoston toimikauden ensimmäisen vuoden puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen. 

Toimintansa tueksi neuvosto voi asettaa jaostoja, joihin kuuluu myös neuvoston ulkopuolisia jäseniä.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto 11.10.2021 – 11.10.2026 

alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, työ- ja elinkeinoministeriö 
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö 
lakimies Timo von Boehm, Kirkon työmarkkinalaitos 
johtava asiantuntija Mirja Hannula, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
erityisasiantuntija Lauri Kurvonen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry/Akava ry 
koulutus- ja työvoimapolitiikan asiantuntija Mikko Laakkonen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
kehitysjohtaja Markus Lassheikki, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät ry 
osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT 
asiantuntija Riina Nousiainen, STTK ry 
koulutus- ja työvoimapolitiikan asiantuntija Kirsi Rasinaho, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
erityisasiantuntija Joni Rehunen, sosiaali- ja terveysministeriö 
budjettineuvos Merja Salmi, valtiovarainministeriö 
johtava asiantuntija Elina Sojonen, Akava ry 


Lisätietoja:
erityisasiantuntija Saara Ikkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö p. 0295 330 109 
alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, työ- ja elinkeinoministeriö  p. 0295 047 474
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö p. 0295 330 182

Lisätietoa jatkuvan oppimisen uudistuksesta

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus