Hallituksen esitys laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

OKM074:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM074:00/2021

Asianumerot VN/30209/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 26.8.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 26.8.2021

Lainvalmistelu

HE laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  19.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 124/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia. Laissa säädettäisiin velvollisuus tallentaa. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittaman muun kuin säännellyn koulutuksen suoritustietoja ja mahdollisuus tallentaa taiteen perusopetuksen opintosuoritusten tietoja. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi taiteen perusopetuksesta annettua lakia siten, että laissa määritettäisiin opintojen laajuus.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Saara Ikkelä, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 330 109
[email protected]

Yhteyshenkilö
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 086
[email protected]

Yhteyshenkilö
Hanna Koskimies, Kulttuuriasiainneuvos
puh. +358 295 330 048
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia. Laissa säädettäisiin velvollisuus tallentaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittaman muun kuin säännellyn koulutuksen suoritustietoja ja mahdollisuus tallentaa taiteen perusopetuksen opintosuoritusten tietoja.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.