Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmisteleva työryhmä osana Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa

OKM049:00/2020 Säädösvalmistelu

Opetus-ja kulttuuriministeriö nimeää työryhmän valmistelemaan oppimisen tukea, lapsen tukea ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM049:00/2020

Asianumerot VN/4204/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2020 – 30.8.2022

Asettamispäivä 19.5.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmä valmistelee oppimisen tukea, lapsen tukea ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotuksia
- teemaan liittyvän lainsäädännön muuttamiseksi
- lähikoulu- ja lähipäiväkotiperiaatteen vahvistamiseksi
- henkilöstön tukeen liittyvän osaamisen lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.
Erityisiä painopistealueita hallitusohjelman mukaisesti ovat:
- oppimisen tuen ja lapsen tuen sekä sen saavutettavuuden vahvistaminen ja kehittäminen
- inkluusiokäsitteen selkiyttäminen, toimivien inkluusiomallien kehittäminen ja levittäminen sekä tutkimusperustaisten menetelmien ja mallien hyödyntäminen
- oppimisen, lapsen ja nuoren kehitykseen ja hyvinvoinnin tukeen, sekä esi- ja perusopetuksen oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvän moniammatillisen yhteistyön ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen
- VIP-verkoston vakiinnuttaminen osana kehittämisohjelmaa ja verkoston moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen lähikouluissa ja –päiväkodeissa
- tuen rakenteen selkiyttäminen ja vahvistaminen lähtökohtina varhainen tuki, suunnitelmallisuus ja läpinäkyvyys
-työyhteisöjen ohjaaminen toimintamalleja tukevien toimintatapojen käyttöön koulutuksen, työnohjauksen ja konsultaation avulla
- hallinnollisten rakenteiden ja menettelytapojen luominen sekä selkiyttäminen.

Tiivistelmä

Opetus-ja kulttuuriministeriö nimeää työryhmän valmistelemaan oppimisen tukea, lapsen tukea ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.

Lähtökohdat

Työryhmä valmistelee oppimisen tukea, lapsen tukea ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Työryhmän ja sen jaostojen tehtävänä on rakentaa tiiviimpää käsitteellistä, juridista ja toimintakäytäntöihin liittyvää jatkumoa varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen kesken.