Hallituksen esitys ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (SORA-lainsäädäntö)

OKM047:00/2021 Säädösvalmistelu

Esityksen tavoitteena on tarkentaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain ja ammattikorkeakoululain opiskeluoikeuden peruuttamista ja huumausainetestausta koskevia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman SORA-hankkeen loppuraportissa todettujen kehittämistarpeiden pohjalta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM047:00/2021

Asianumerot VN/17575/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 30.6.2021 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain, ammattikorkeakoululain, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 26 §:n ja rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain kumoamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 13.1.2022
  • Ei annettu istuntokaudella

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain ja ammattikorkeakoululain säännöksiä koulutuksen järjestäjän opiskelijaksi ottamisen esteistä, opiskeluoikeuden peruuttamisesta, huumausainetestauksesta sekä näihin liittyvistä kurinpitotoimista ehdotetaan täsmennettäväksi. Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta lakkautettaisiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2023. Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain kumoamisesta tulisi kuitenkin voimaan 1.1.2024.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Laura Hansen, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 098
[email protected]

Yhteyshenkilö
Anna Kankaanpää, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 403
[email protected]

Tiivistelmä

Esityksen tavoitteena on tarkentaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain ja ammattikorkeakoululain opiskeluoikeuden peruuttamista ja huumausainetestausta koskevia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman SORA-hankkeen loppuraportissa todettujen kehittämistarpeiden pohjalta.