Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyn liitteistä

OKM044:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyyn kuuluvista liitteistä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM044:00/2022

Asianumerot VN/22747/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.8.2022 – 1.1.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Asetusehdotuksen tavoite on säätää liitteistä, jotka yksityisen varhaiskasvatustoimijoiden tulee liittää lupahakemuksen oheen ja yksityisten perhepäivähoitajien ilmoituksen oheen. Tavoitteena on huomioida luvanvaraistamisesta johtuvat muutokset sekä ajanmukaistaa ja järkevöittää liiteluetteloa suhteessa aiempaan, kumoutuvan asetuksen liiteluetteloon (opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettelystä 772/2018).

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyyn kuuluvista liitteistä.

Lähtökohdat

Asetus liittyy yksityisen varhaiskasvatuksen luvanvaraistamiseen liittyvään lakimuutokseen (laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta 326/2022), jonka myötä yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittamisesta tulee 1.1.2023 alkaen luvanvaraista. Yksityinen perhepäivähoito säilyy edelleen ilmoitusmenettelyn piirissä. Lakimuutosten yhteydessä kumoutuu myös yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettelystä annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (772/2018). Aihetta on käsitelty hallituksen esityksessä HE 224/2021 vp.