Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyn liitteistä

OKM044:00/2022 Statute drafting

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyyn kuuluvista liitteistä.

Basic information Completed

Project number OKM044:00/2022

Case numbers VN/22747/2022

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 22.8.2022 – 1.1.2023

Date of appointment

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Goals and results

Asetusehdotuksen tavoite on säätää liitteistä, jotka yksityisen varhaiskasvatustoimijoiden tulee liittää lupahakemuksen oheen ja yksityisten perhepäivähoitajien ilmoituksen oheen. Tavoitteena on huomioida luvanvaraistamisesta johtuvat muutokset sekä ajanmukaistaa ja järkevöittää liiteluetteloa suhteessa aiempaan, kumoutuvan asetuksen liiteluetteloon (opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettelystä 772/2018).

Summary

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyyn kuuluvista liitteistä.

Starting points

Asetus liittyy yksityisen varhaiskasvatuksen luvanvaraistamiseen liittyvään lakimuutokseen (laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta 326/2022), jonka myötä yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittamisesta tulee 1.1.2023 alkaen luvanvaraista. Yksityinen perhepäivähoito säilyy edelleen ilmoitusmenettelyn piirissä. Lakimuutosten yhteydessä kumoutuu myös yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettelystä annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (772/2018). Aihetta on käsitelty hallituksen esityksessä HE 224/2021 vp.