VANUPO

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma 2020-2023 (VANUPO)

OKM041:00/2019 Kehittäminen

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikkansa tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM041:00/2019

Asianumerot 2/600/2019 , VN/2122/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 – 31.12.2023

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Strategiset kokonaisuudet Kulttuuri, nuoriso ja liikunta

Keino Laaditaan valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPO

Tavoitteet ja tuotokset

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tiivistelmä

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikkansa tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lähtökohdat

VANUPOn säädösperusta on voimassa oleva nuorisolaki 1285/2016. Lain 5 §:n säännöstä ohjelmasta täydentää valtioneuvoston 13.4.2017 voimaan tullut asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017). Nyt käsillä oleva, vuosille 2020-2023 laadittu ohjelma on järjestyksessään toinen.