Hallituksen esitys laiksi nuorisolain muuttamisesta

OKM039:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nuorisolakia. Esityksessä tarkistettaisiin valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, nuorisoalan osaamiskeskuksen sekä nuorisokeskuksen valtionapukelpoisuuden hyväksymistä ja valtionavustuksen myöntämistä koskevia säännöksiä. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallista.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM039:00/2020

Asianumerot VN/23602/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 3.8.2020 – 31.12.2022

Asettamispäivä 3.8.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Strategiset kokonaisuudet Kulttuuri, nuoriso ja liikunta

Lainvalmistelu

HE laiksi nuorisolain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 7.12.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  15/2022
  26/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  30.6.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä tarkistettaisiin nuorisolain säännöksiä, jotka koskevat erityisesti nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoiseksi hyväksymistä, vuosiavustusprosessia, avustuskäytäntöjen sujuvuutta ja läpinäkyvyyttä. Säännösten tarkistamisen tavoitteena on erityisesti avustusprosessien sujuvoittaminen.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Honkonen

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Mikko Cortés Téllez, ERIKOISSUUNNITTELIJA
puh. +358 295 330 080
[email protected]

Yhteyshenkilö
Antti Randell, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 173
[email protected]

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nuorisolakia. Esityksessä tarkistettaisiin valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, nuorisoalan osaamiskeskuksen sekä nuorisokeskuksen valtionapukelpoisuuden hyväksymistä ja valtionavustuksen myöntämistä koskevia säännöksiä. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallista.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukaisesti valmistellaan tarpeelliset esitykset nuorisolain tarkistamiseksi tavoitteena erityisesti avustusprosessien sujuvoittaminen.

Lisää aiheesta