Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta

OKM034:00/2022 Säädösvalmistelu

Perusopetuslain 26 §:ään ehdotetaan muutoksia poissaoloihin puuttumiseksi siten, että opetuksenjärjestäjä olisi velvollinen poissaolojen seurannan lisäksi ennaltaehkäisemään ja puuttumaan poissaoloihin suunnitelmallisesti.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM034:00/2022

Asianumerot VN/16695/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 27.6.2022 – 1.12.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  38/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  19.9.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 128/2022

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi perusopetuslain 26 §:n mukaista poissaolojen seurantaa koskevaa säännöstä siten, että opetuksen järjestäjän tulisi perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaolojen seurannan lisäksi myös ennaltaehkäistä ja puuttua poissaoloihin suunnitelmallisesti.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Marja Penttilä, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 400
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia sekä vahvistaa koulujen edellytyksiä tukea perustaitoja ja saavuttaa oppimistuloksia koulupoissaoloja vähentämällä.

Tiivistelmä

Perusopetuslain 26 §:ään ehdotetaan muutoksia poissaoloihin puuttumiseksi siten, että opetuksenjärjestäjä olisi velvollinen poissaolojen seurannan lisäksi ennaltaehkäisemään ja puuttumaan poissaoloihin suunnitelmallisesti.

Lähtökohdat

Nykyinen lainsäädäntö kattaa ainoastaan poissaolojen seurannan sekä luvattomista poissa-oloista ilmoittamisen huoltajille. Ennaltaehkäisevien toimien puuttuminen lainsäädännöstä on johtanut siihen, että pitkittyneet poissaolot ovat jatkuvasti lisääntyneet perusopetuksessa, eikä kouluilla ole ollut tehokkaita toimenpiteitä tilanteeseen puuttumiseksi.

Lisää aiheesta