Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskeva yleissopimus (uudistettu)

Uudistetun Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan yleissopimuksen kansallinen voimaansaattaminen

OKM031:00/2020 Säädösvalmistelu

Uudistettu Euroopan neuvoston yleissopimus elokuvien yhteistuotannosta tuli kansainvälisesti voimaan 1.10.2017. Hankkeen tarkoituksena on saattaa yleissopimus voimaan Suomessa. Samalla on tarkoitus saattaa vuonna 1995 Suomen hyväksymän elokuvien yhteistuotannosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lain alaan kuuluvat määräykset lain tasolle.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM031:00/2020

Asianumerot VN/2105/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 1.1.2020

Lainvalmistelu

HE elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 17.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 13/2021
  Arvioitu uusi esittelyviikko 47/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  25.11.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 6/2022

Uudistetun elokuvien yhteistuotantoa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen kansallinen voimaansaattaminen.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 086
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa on tarkoitus selvittää, onko Suomen tarkoituksenmukaista liittyä Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevaan, uudistettuun yleissopimukseen, ja jos on, edellyttääkö yleissopimukseen liittyminen eduskunnan myötävaikutusta. Jos edellyttää, asiasta on tarkoitus valmistella hallituksen esitys eduskunnalle.

Tiivistelmä

Uudistettu Euroopan neuvoston yleissopimus elokuvien yhteistuotannosta tuli kansainvälisesti voimaan 1.10.2017. Hankkeen tarkoituksena on saattaa yleissopimus voimaan Suomessa. Samalla on tarkoitus saattaa vuonna 1995 Suomen hyväksymän elokuvien yhteistuotannosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lain alaan kuuluvat määräykset lain tasolle.

Lähtökohdat

Euroopan neuvostossa valmisteltu uudistettu yleissopimus elokuvien yhteistuotannosta allekirjoitettiin vuonna 2017. Uudistetun yleissopimuksen tavoitteena on edistää ja helpottaa sopimuspuolten välisten elokuvien yhteistuotantojen syntymistä asettamalla yhteistuotannoissa sovellettavat yhteiset säännöt. Uudistettu yleissopimus päivittää vuonna 1992 elokuvien yhteistuotannosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen säännökset vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Suomi liittyi vuoden 1992 yleissopimukseen vuonna 1995.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.