Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

OKM026:00/2019 Toimielin

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettama asiantuntijaelin, joka käsittelee tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Sen tehtävänä on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja ennaltaehkäistä tutkimusvilppiä (Asetus tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta 1347/1991).

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM026:00/2019

Asianumerot OKM/48/040/2018 , VN/2080/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2019 – 31.1.2022

Asettamispäivä 18.12.2018

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Sanna Kaisa Spoof, Pääsihteeri
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

OKM asettaa TENKin jäsenet tiedeyhteisön esityksestä kolmivuotiskausiksi.

Pysyvien tavoitteidensa mukaisesti TENK
1. vahvistaa tutkimuseettisten periaatteiden mukaista toimintakulttuuria,
2. harjoittaa tutkimuseettistä valistusta ja edistää alan koulutusta,
3. kehittää vilppiepäilyjen selvittämisprosessia,
4. tiivistää verkottumista kansallisesti ja kansainvälisesti sekä vaikuttaa alan kansainväliseen kehitykseen,
5. kehittää vuorovaikutteista tiedottamista ja
6. hyödyntää hyviä kansainvälisiä käytänteitä suomalaisessa tutkimuseettisessä kulttuurissa sekä tekee tunnetuksi hyväksi havaittua suomalaista tutkimuseettistä ohjeistusta.

Tiivistelmä

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettama asiantuntijaelin, joka käsittelee tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Sen tehtävänä on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja ennaltaehkäistä tutkimusvilppiä (Asetus tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta 1347/1991).

Lisätietoja