Ammattikorkeakoulujen koulutusvastuiden muuttaminen

OKM017:00/2020 Kehittäminen

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 8 §:n mukaan ammattikorkeakoulun koulutusvastuusta määrätään valtioneuvoston myöntämässä toimiluvassa.

Osana opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen välisiin sopimuskauden 2021-2024 neuvotteluihin valmistautumista ammattikorkeakoulut ovat tehneet esityksiä koulutusvastuidensa muuttamisesta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM017:00/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 –

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Maiju Tuominen, HALLITUSNEUVOS
puh. +358 295 330 012
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Mahdolliset muutokset ammattikorkeakoulujen toimilupiin on tarkoitus tehdä opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen välisten neuvotteluiden jälkeen.

Toimilupien muuttamista koskevat päätökset ovat valtioneuvoston yleisistunnossa 23.7.2020.

Tiivistelmä

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 8 §:n mukaan ammattikorkeakoulun koulutusvastuusta määrätään valtioneuvoston myöntämässä toimiluvassa.

Osana opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen välisiin sopimuskauden 2021-2024 neuvotteluihin valmistautumista ammattikorkeakoulut ovat tehneet esityksiä koulutusvastuidensa muuttamisesta.