VIP-ohjausryhmä

Esi- ja perusopetuksen vaativan erityisen tuen kehittämis- ja yhteistyöverkostojen valtakunnallinen ohjausryhmä

OKM007:00/2018 Kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on asettanut valtakunnallisen vaativan erityisen tuen kehittämis- ja yhteistyöverkostojen ohjausryhmän. OKM käynnistää seuraaviksi talousarviovuosiksi kehittämis- ja ohjaustyön yhteistyössä Opetushallituksen kanssa alueellisten vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen toimeenpanemiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM007:00/2018

Asianumerot OKM/2/040/2018 , VN/2091/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2018 – 31.12.2020

Asettamispäivä 22.1.2018

Tavoitteet ja tuotokset

Ohjausryhmän tehtävänä on;
1) Asettaa keskeiset tavoitteet alueellisten kehittämis- ja yhteistyöverkostojen perustamiseksi 30.9.2018 mennessä.
2) Tukea ja ohjata alueellisten verkostojen perustamista ja toimintaa.
3) Seurata ja raportoida alueellisesta kehittämis- ja yhteistyöverkoston toiminnasta ja kehittämistyöstä.

Ohjausryhmä asetetaan 1.2.2018 - 31.12.2020. Tehtävän 1 osalta ohjausryhmän määräaika on 31.8.2018.

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on asettanut valtakunnallisen vaativan erityisen tuen kehittämis- ja yhteistyöverkostojen ohjausryhmän. OKM käynnistää seuraaviksi talousarviovuosiksi kehittämis- ja ohjaustyön yhteistyössä Opetushallituksen kanssa alueellisten vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen toimeenpanemiseksi.

Lähtökohdat

Suomessa on noin 10 000 oppilasta, jotka tarvitsevat vuosittain vaativaa erityistä tukea kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tueksi esi- ja perusopetuksessa. Voimassa olevan perusopetuslain (628/1998) lähtökohtana on, että opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan omassa lähikoulussa tai esiopetuksen järjestämispaikassa, johon kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki tuodaan.